Werkwijze

Aansluiten op wensen en behoeften
Wanneer u kinderopvang via Gastouderbureau ROOS overweegt,dan maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. Bij dit intakegesprek wordt gekeken naar uw specifieke wensen en behoeften. Weet u al op welke dagen en tijden u opvang wenst? Waar moet de opvang plaatsvinden? Bij de gastouder thuis, in uw eigen huis of een combinatie van beide? Iedere situatie is verschillend en dat vraagt om een flexibele manier van kinderopvang, namelijk gastouderopvang. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen.

Klikt het?
Wanneer uw kind bij ons ingeschreven staat en wij denken een geschikte gastouder gevonden te hebben, dan volgt er een kennismakinggesprek met u en deze gastouder. Het is belangrijk dat het tussen u klikt en dat er wederzijds vertrouwen is. Pas dan volgt er een koppelingsgesprek. Als u begint met de opvang heeft u een proeftijd van twee maanden. In de proefperiode kunnen beide partijen per direct opzeggen.  Na zeven weken volgt er een schriftelijke evaluatie, als alles naar wens verloopt, start de opvang definitief. Daarna geldt er een opzegtermijn van een maand. Het opzeggen van een overeenkomst van onbepaalde tijd dient aangetekend te geschieden. In de volgende gevallen kan de overeenkomst door de ouder(s) met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren:

Afspraken uit het koppelingsgesprek met de gastouder worden contractueel vastgelegd. Gastouderbureau ROOS biedt daarvoor een modelovereenkomst aan. U kunt aan het begin van het nieuwe jaar het jaaroverzicht downloaden uit het systeem PortaBase waar wij mee werken. Dit jaaroverzicht heeft u nodig voor de belastingdienst. 

Tot slot: kleine kinderen zijn nog wel eens ziek. Ouders en gastouders dienen onderling afspraken te maken in welke gevallen een ziek kind wel of niet bij de gastouder kan komen.