Waarom gastouderbureau Roos?

U zoekt opvang voor uw kindje(s). Welkom bij Gastouderbureau ROOS!
Kleinschaligheid, huiselijkheid, veel persoonlijke aandacht en verzorging, flexibele opvangtijden en zo mogelijk vervangende opvang bij ziekte of vakantie zijn de belangrijkste voordelen van gastouderopvang. Bovendien betaalt u alleen de werkelijke afgenomen uren.

Wij als gastouderbureau Roos sluiten voor alle kinderen en gastouders een ongevallen verzekering af! Voor gastouders sluiten wij ook een AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) af.

Gastouderbureau ROOS blijft ondersteuning bieden met een pedagogisch beleidsplan, informatie- of thema-avonden, bemiddeling en begeleiding bij problemen. Na start van de opvang bezoeken wij onze gastouders minimaal twee keer per jaar.

Door deze kleinschaligheid houden wij de lijnen kort!