Oudercommissie

Omdat wij een klein gastouderbureau zijn, zijn wij niet verplicht om een oudercommissie te hebben.

- Michiel Duijff is onze contactpersoon voor de ouders. In het dagelijkse leven is hij leraar op het Metameer in Boxmeer. Voor vragen of reacties kunt u bellen naar telefoonnummer: 06-19852214


Michiel zal de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen. Tevens brengt hij adviezen uit ten aanzien van onder andere kwaliteit en tarieven. Mochten er veranderingen zijn dan nemen we contact op met Michiel om deze te overleggen. 

oudercommisie