Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit deze vraagouders:

  • Renelle Gerritsma-Timmerman. Renelle is voorzitster van de oudercommissie. In het dagelijkse leven is ze werkzaam als doktersassistente bij poli MDL.
  • Michiel Duijff. Michiel is contactpersoon van de oudercommissie. In het dagelijkse leven is hij leraar op het Metameer in Boxmeer. Voor vragen of reacties kunt u bellen naar telefoonnummer: 06-19852214
  • Ingrid Willems (geen Lid)
    Ingrid is gastouder en neemt deel aan de vergaderingen namens de gastouders op verzoek van de oudercommissie en GOB Roos.
oudercommisie

De oudercommissie van Gastouderbureau Roos zal de belangen van de kinderen en haar ouders zo goed mogelijk behartigen. Tevens brengt zij adviezen uit ten aanzien van onder andere kwaliteit en tarieven.

Doet u mee?
Om onze dienstverlening continu te verbeteren, vragen wij ouders actief deel te nemen aan de oudercommissie. Ouders hebben onder de nieuwe Wet Kinderopvang onder andere het recht om advies te geven over tarieven en onder andere het pedagogisch beleid. Samen met u willen wij hieraan bouwen.