Vergoedingen en tarieven

Als u als gastouder een vraagouder naar ons bureau verwijst, waar u de kinderen van gaat opvangen, ontvangt u als gastouder hiervoor een bonus van € 25,00 en voor de vraagouders vervallen de inschrijfkosten.

Tarieven bij opvang in het huis van de vraagouder
Als u bij de vraagouder in huis bent zijn de vraagouders verplicht om het minimum uurloon te betalen. Het uurtarief wordt in overleg tussen de vraagouder en gastouder bepaalt. Het maakt niet uit of er 1, 2, 3 of 4 kinderen aanwezig zijn de gastouder krijgt een vast vooraf bepaald uurtarief.

Tarieven bij opvang in eigen huis
Wij adviseren een uurtarief van € 5 per uur per kind. Dit kan op verzoek van de gastouder en vraagouder worden aangepast.

Jaaroverzicht
Gastouderbureau ROOS biedt alle gastouders een jaaropgave aan van de feitelijk afgenomen uren opvang. Het is voor u wellicht belangrijk te weten dat inkomsten uit de gastouderopvang gevolgen kunnen hebben voor een uitkering, studiefinanciering of huursubsidie. Laat u hierover goed informeren bij de desbetreffende instanties, voor u met gastouderopvang begint.

De gastouder en de belasting
Als gastouder werkt u via een overeenkomst van opdracht, waardoor er geen sprake is van een dienstverband en uw inkomsten niet onder de loonbelasting vallen. De verdiensten van een gastouder zijn bruto. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en hoogte van uw inkomen kan het zijn dat u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Voor meer informatie neemt u contact op met uw belastingconsulent of kijk op de site van de belastingdienst. Bel voor meer informatie gratis de belastingdienst: 0800 – 0543.

Het is belangrijk om te weten dat u als gastouder officieel verplicht bent inkomsten uit arbeid op te geven aan de Belastingdienst. De ontvangen vergoeding wordt aangemerkt als overige werkzaamheden. Het al dan niet opgeven van inkomsten uit arbeid is uw eigen verantwoordelijkheid. 
Zie de brochure:  info voor gastouders over inkomen en belastingen in  2017

Gastouder als zelfstandige ondernemer
Zelfstandig gastouder worden is leuk uitdagend en winstgevend. Doordat je bij de belastingdienst als zelfstandige ondernemer wordt gezien brengt dit bepaalde verplichtingen maar ook voordelen met zich mee.
Zie de brochure: Aftrekbare kosten voor gastouders 2017